Plan Burgland: openbare parkeerplaatsen wel of niet verloren?

Noordwijk – Op 26 november 2012 heeft Lijst Salman Noordwijk onderstaande schriftelijke vragen ingediend bij Burgemeester en Wethouders over de openbare parkeerplaatsen die naar onze mening verloren gaan bij realisatie van het plan Burgland aan de Parallelboulevard / Nicolaas Barnhoornweg. Geacht college, Op 21 november jl. heeft Lijst Salman Noordwijk schriftelijke vragen ex […]

Geen Twin Towers voor Oranje!

In de raadscommissie van 13 november jl. heeft Lijst Salman Noordwijk zich uitgesproken tegen de plannen van de Hotels van Oranje om 2 torens van ruim 50 meter hoog op de Koningin Wilhelminaboulevard te realiseren. Hieronder treft u de door Dennis Salman uitgesproken tekst aan: Vanavond vraagt het college ons […]

Schriftelijke vragen over declaraties college

Onderstaande vragen over bestuurskosten / declaraties van het college, hebben wij gezien de actualiteit van integriteit op 8 november 2012 bij het college ingediend. Geacht college, Op 1 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Noordwijk de gedragscode voor politieke ambtsdragers vastgesteld en kennis genomen van de handreiking van integriteit bij politieke ambtsdragers. […]

Schriftelijke vragen over intrekken bouwvergunningen

Op 8 november 2012 heeft Lijst Salman Noordwijk onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het intrekken van niet-gebruikte bouwvergunningen / omgevingsvergunningen. Dit naar aanleiding van een discussie in de commissievergadering van 7 november 2012. Geacht college, Tot 1oktober 2010 was de wettelijke bevoegdheid om […]

Startersleningen in gevaar door regeerakkoord

Op 6 november 2012 heeft Lijst Salman Noordwijk de onderstaande schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de gevolgen van het regeerakkoord van VVD en PVDA op de startersleningen. Geacht college, Per 25 april 2012 heeft de gemeenteraad een aanvullende bijdrage van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld voor startersleningen. […]