Nog geen helderheid declaraties College Noordwijk

Burgemeester en Wethouders van Noordwijk hebben onze vragen over declaraties nog niet voldoende beantwoord.  Aanleiding voor het stellen van vragen is de landelijke discussie over integriteit van bestuurders. Lijst Salman Noordwijk vindt dat bestuurskosten openbaar dienen te zijn. De brief: 121220 beantwoording declaraties De declaraties: http://www.noordwijk.nl/Smartsite.shtml?id=76950 Daarom toch nog een […]

Commissaris van de Koningin: inhoudelijke bespreking Grent incident belemmerd

Raadslid Dennis Salman heeft zich onlangs tot de Commissaris van de Koningin gewend, omdat hem tijdens de einddiscussie over het Grent-incident, door de commissievoorzitter de mond gesnoerd werd. Bij brief d.d. 27 november 2012 heeft Commissaris van de Koningin hierop geantwoord. De Commissaris stelt o.a. dat hij “het van belang […]