Komt het geld er wel waarmee de bouw van het zwembad en de exploitatie voor 20 jaar kan worden betaald?

Noordwijk – Vandaag heeft de fractie van Lijst Salman Noordwijk onderstaande vragen over de ontwikkeling van het zwembadgebied aan het college gesteld vanuit de grote bezorgdheid over de grote financiële risico’s die aan dit dossier kleven. Geacht college, Onze fractie is een voorstander van een zwembad voor onze inwoners. Máár wel […]