Noordwijkse belastingbetaler mag weer € 500.000,– ophoesten door gepruts van Burgemeester en Wethouders.

Noordwijk, 16 maart 2014 Betreft: schriftelijke spoedvragen ex. art. 46 inz. uw onrechtmatig handelen en recente uitspraak van de rechtbank daarover Geacht college, Wij zijn heden geconfronteerd met een uitspraak van de rechtbank te Den Haag van eind februari jl. inzake een jarenlange strijd tussen u en een Noordwijkse ingezetene. […]

Zorgen om Zorg

Zorg: Regie in eigen hand en uitvoering dicht bij de Noordwijker. Lijst Salman Noordwijk wil eerst een inventarisatie van de zorgvraag, de zorgaanbieders en de financiering om met een gedegen voorstel te komen over de organisatie van de zorg in Noordwijk. Vooruitlopend op deze inventarisatie, geven wij, in deze notitie, […]