Brief college inzake beantwoording vragen ex art 49 bereikbaarheid gemeenten

Op 10 november j l . ontvingen wij van de fractie van de Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig de volgende schriftelijke vragen ex artikel 49 van het Reglement van Orde inzake het onderzoek’Bereikbaarheid Gemeenten’: Geacht College, Vol verwondering hebben wij kennis genomen van de uitslag uit het onderzoek ‘Bereikbaarheid Gemeenten’ van Wij verdienen […]

schriftelijke vragen ex artikel 49 niet informeren raad over zelfevaluatie en verbeterplan VTH-taken

Geacht college, In de raadsvergadering van 19 november jl. hebben wij u gevraagd hoe het kan dat in de rapportage “interbestuurlijk toezicht” van 6 oktober jl. uitgevoerd door de provincie te lezen valt Omgevingsrecht: is ‘rood’ want de raad is niet geïnformeerd over de zelfevaluatie en het verbeterplan Waarom weigert […]