schriftelijke vragen ex artikel 49, keurmerk Veilig en Schoon zwembad Binnenzee

Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig   Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 49 inzake keurmerk Veilig en Schoon zwembad Binnenzee Geacht college, In het contract tussen de gemeente Noordwijk en de exploitant van zwembad Binnenzee, Sportfondsen, staat beschreven dat door het zwembad binnen 1 jaar na de start (mei 2014) het keurmerk […]