Entry Thumbnail

Sociaal domein

Kijkend naar de zorgen die men uitte dat de overheidskorting enorme gevolgen zou hebben en er tot 2018 een reserve van 2,5 miljoen gereserveerd is om de problemen op te vangen, kan ik het als gewone burger van Noordwijk niet vatten dat er binnen de samenwerkende gemeenten een overschot is […]

Entry Thumbnail

Ondernemen 

Er wordt veel ingezet op onderzoek maar veel van de problemen zijn toch duidelijk, die kunnen diverse ondernemers zo aan het licht brengen. Tevens is het aan een gedeelte van de ondernemers zelf te wijten daar zij niet voldoende hebben ingespeeld op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Als je overigens toestaat […]

Entry Thumbnail

Ondernemen en strand

Wij (De Zeespiegel) hebben een aantal jaar geleden de ambitie uitgesproken voor vijf strandhuisjes aan de Duindamseslag. Dat is toen positief opgepakt door de politiek. Een kans om te laten zien dat natuur en ondernemen goed samen kunnen gaan! De verwachting is dat we binnen twee jaar de eerste gasten […]

Entry Thumbnail

De coalitie & woningbouw in Noordwijk

Halverwege deze bestuursperiode kijken naar hoe de coalitie-koers van mei 2014 wordt uitgevoerd. Ik wil hier 2 zaken aankaarten die ik opvallend vind. De coalitie Ten eerste de coalitie die staat voor een zelfstandig Noordwijk, dat regionaal samenwerkt  mits dat meerwaarde oplevert. En dan denk ik jammer, want een grotere […]

Entry Thumbnail

Vrije tijd

Persoonlijk vind ik het de investeringen in de sportaccommodaties goed, omdat daarmee de sport naar een hoger niveau wordt getild. Daarnaast vind ik het een goede zaak dat meerdere sportverenigingen samenwerken/gebruik maken van één accommodatie. Daarmee kan er efficiënter met de nieuwe middelen omgegaan worden en ontstaan er ook een […]

Entry Thumbnail

Duurzaam groen

Duurzaam groen in de gemeente Noordwijk. Nu beschik ik niet ten alle tijden over alle details, echter het plaatsen van de windmolens aan de kust van Noordwijk keur ik absoluut goed. Niet alleen komt het ten goede van vele huishoudens, het uitzicht op de open zee valt ook reuze mee. […]