Entry Thumbnail

Dienstverlening

In de coalitiekoers is te lezen ‘’de dienstverlening is snel, doeltreffend en begrijpelijk’’. Maar als een mailtje na 2 weken nog niet is beantwoord vind ik dat niet snel en doeltref-fend. De gemeente heeft mij nog niet weten te overtuigen volger via sociale media te worden. Waarschijnlijk ben ik niet […]

Onderwijs en Jeugd

De scholen en leerkrachten doen er alles aan om de doelen die gesteld zijn door het ministerie te behalen. Naast die doelen, moeten scholen zich ook onderscheiden van andere scholen om leerlingen te blijven werven, omdat we te maken hebben met krimp. Daardoor is de werkdruk bij de leerkrachten enorm […]

Entry Thumbnail

Veiligheid & Groen

Veiligheid Veiligheid rondom descholen vind ik een belangrijk punt! Er wordt zeker door de politie veel aan gedaan. Dat is regelmatig zichtbaar door controles bij bijvoorbeeld de basisscholen. Mijn verwachting wat betreft dit onderwerp: meer prioriteit wat betreft de drukke aanrijdroutes naar en van de scholen (niet alleen de basisscholen). […]

Entry Thumbnail

Ruimte en bouwen in Noordwijk 

Allereerst wil ik alle raadsleden complimenteren met het feit dat zij zich publiekelijk en hopelijk ook belangeloos willen in zetten voor ons dorp. Het is nu eenmaal in deze tijd makkelijker om commentaar te geven dan een compliment te krijgen waarmee raadslid zijn geen gemakkelijke taak is. De diverse decentralisaties […]

Zorgen om Zorg!

Noordwijk, 2 juni 2016. Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 38 Zorgen om Zorg! Geacht College, Uit recentelijk uitgevoerd onderzoek dat de ISDBollenstreek (ISD) heeft laten uitvoeren naar het verschil tussen de indicatiesen uitgaven lijkt dat verreweg de meeste mensen uit de doelgroep Wmo/begeleiding de zorg hebben gekregen die voor hen nodig was. […]