Beantwoording Zorgen om Zorg

Wij willen niet dat onze zorgbehoevende, vaak ook kwetsbare, mede-Noordwijkers van het kastje-naar-de-muur worden gestuurd en oplossingen uitblijven. De fractie van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig stelde daarom schriftelijke vervolgvragen op vervolgvragen aan het College van B&W. Bijgaand de antwoorden en … een oplossing! Lees verder >> Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig […]