GDC De Zeester, Kinderboerderij ’t Schaapsherdertje

GDC De Zeester, Kinderboerderij ’t Schaapsherdertje en Noordwijks Nieuwjaarsconcert ontvangen bijdrage uit het Meerlandenfonds uit handen van wethouder Dennis Salman. Op donderdag 7 december hebben 112 goede doelen en verenigingen in de Witte Kerk in Nieuw-Vennep een bijdrage ontvangen uit het Meerlandenfonds. Ook in 2017 heeft Meerlanden een bedrag van […]

De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt met 3,4{d36b1862325fe69bc39eff906fb257356b241c48ffcefa3af04d102a95e49557}

Uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigenhuis blijkt dat de OZB in 2018 (bij gemiddelde woningwaarde gemeente) in Noordwijk 3,4{d36b1862325fe69bc39eff906fb257356b241c48ffcefa3af04d102a95e49557} stijgt ten opzichte van 2017. Vereniging Eigenhuis onderzoekt jaarlijks de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten. Hieruit blijkt dat de OZB, onderzocht in 104 van de 388 gemeenten, gemiddeld met 1,7{d36b1862325fe69bc39eff906fb257356b241c48ffcefa3af04d102a95e49557} […]

Antwoord art 38 vragen Compensatie verloren gegane hotelkamers

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft ingevolge artikel 38 van het reglemant van orde In het kader van het raadsvoorstel ‘vaststelling ontwerp bestemmingsplan Residence Opduin’ de volgende vraag gesteld. Vraag:. Welke afspraken zijn gemaakt met projecten van soortgelijke strekking in Noordw/ijk? Doelende op verloren gegane iiotelkamers en compensade in nieuwbouwplannen? Antwoord: >> […]

Schriftelijke vragen ex artikel 38 verloren gegane hotelkamers

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 38 – voormalig hotel Opduin   Geacht College, Lezende in de kanttekeningen/risicofactoren mbt hotel Opduin dat: ”Tevens zal in de anterieure overeenkomst een inspanningsverplichting voor de initiatiefnemer worden opgenomen om er voor te zorgen dat de verloren gegane hotelkamers met betrekking tot het onderhavige project worden […]