Schone schijn

Herindeling; je schiet er financieel niets mee op en opschaling heeft ook geen doelmatigheidsvoordelen. ‘Na herindeling dalen de uitgaven niet en de voorzieningen worden ook niet beter’, zegt onderzoeker bij Pro Facto in Groningen en promovendus Bieuwe Geertsema. Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig houdt vinger aan de pols en zal er […]