Waarom wil men fusie forceren?

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298 2202 AG NOORDWIJK cc. de kiesgerechtigde inwoners van Noordwijk de Referendumcommissie Noordwijk de provincie Zuid-Holland het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en haar minister Inleidend verzoek tot raadgevend referendum Geacht College van Burgemeester en Wethouders, geachte leden […]

Artikel 38. Europese subsidie inzake WiFi hotspots

Geacht college, Aansluitend op de eerder (in 2012) door Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig en VVD ingediende motie mbt WiFi in Noordwijk. Het volgende: De Europese Commissie is akkoord gegaan met het WiFi4EU-initiatief waardoor duizenden steden en dorpen subsidie wordt verleend voor de installatie van gratis WiFi hotspots. Natuurlijk heeft u zich hiervoor aangemeld. […]