UPDATE Onroerendezaakbelasting  (OZB)

Bij het versturen van het aanslagbiljet 2018 is in veel gevallen geen bijsluiter meegezonden. Deze is vervolgens (digitaal) nagestuurd. Per abuis is echter de bijsluiter voor de gemeente Lisse nagestuurd. De nieuwe en juiste bijsluiter wordt momenteel digitaal aangeboden door Belastingen Bollenstreek via mijnoverheid.nl. Meer info of vragen via belastingen@noordwijk.nl […]

De onroerendezaakbelasting (OZB)

Bij alle huishoudens ploft dezer dagen de WOZ-beschikking op de mat. De WOZ-waarde is de basis voor belastingen die je als huiseigenaar betaalt, zoals de onroerende zaakbelasting (OZB). Eerder bleek uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigenhuis dat de OZB in 2018 (bij gemiddelde woningwaarde gemeente) in Noordwijk 3,4{d36b1862325fe69bc39eff906fb257356b241c48ffcefa3af04d102a95e49557} stijgt ten opzichte […]

Verkiezingen in 335 gemeenten, maar in Noordwijk niet voor de gemeenteraad

Op 21 maart kan in 335 gemeenten een nieuwe gemeenteraad worden gekozen. In 45 andere gemeenten, waaronder Noordwijk, gaan wel de stemlokalen open, maar alleen vanwege het referendum over de ‘sleepwet’; de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Voor meer info zie: https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017 Wij roepen u op gebruik te maken van […]