Beantwoording vragen ex artikel 38 – beschikbare gelden voor gasloos maken bestaande woningen

Bestaande woningen worden voorlopig niet gasloos gemaakt De gemeente Noordwijk heeft geen plan(nen) ingediend voor het programma Aardgasvrije wijken, waarin het rijk voor één plan per gemeente geld beschikbaar stelt om woonwijken tot circa 500 woningen van het aardgas af te halen. ‘Het is voor de gemeente Noordwijk niet haalbaar […]

EXTRA PARKEERPLEKKEN

Tijdens de ontwerpfase van het project ”Reconstructie Parallel Boulevard”  is een verlies van een 16 stuks parkeerplaatsen opgetreden langs op de Parallel Boulevard. Naar aanleiding hiervan is er een onderzoek “Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee” opgestart. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat de parkeerdruk in de wijk Het Oude […]

Cursus Mui Zwemmen

Het strandseizoen zal binnenkort voor de deur staat. Zwemmen in zee is dan heerlijk, maar kan ook levensgevaarlijk zijn. De zee kan namelijk verraderlijk zijn. Voor de ongeoefende zwemmer is de zee zelfs altijd gevaarlijk. Ieder jaar komt de Noordwijkse reddingsbrigade (NRB) vele keren in actie om mensen uit gevaarlijke […]

Beschikbare gelden voor gasloos maken bestaande woningen.

Schriftelijke vragen Lijst Salman Noordwijk ex art. 38 Beschikbare gelden voor gasloos maken bestaande woningen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft in een brief gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken. In 2018 is voor zogeheten proeftuinen 90 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde […]