Op 2 september jl. hebben wij de volgende vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders van Noordwijk:

Geacht college,

Op 15 augustus publiceerde u onderstaand bericht op de gemeentelijke website:

Bromfiets of fiets langer dan een jaar kwijt?
Je bromfiets of fiets al een jaar of langer kwijt? De gemeenten Katwijk en Noordwijk hebben er ongeveer 130 in depot staan. Ooit eens gevonden. Keurig geregistreerd. Nooit opgehaald. Misschien zit die van jou erbij. Check het op de website Verloren of Gevonden. Daar staat ook hoe eigenaren hun rijwielen kunnen terugkrijgen. Checken dus. Graag voor 1 oktober. Wanneer de bromfietsen of fietsen namelijk niet worden opgehaald, schenken de gemeenten ze aan vijf maatschappelijke doelen. Dat gebeurt na de zomer. Deze week staat er een bericht in de gemeente-advertentie. Met deze oproep willen de gemeenten de eigenaren nog een keer de kans geven de (brom)fietsen op te halen.

Voordat de fietsen naar een nieuwe eigenaar gaan, wil Lijst Salman Noordwijk u graag nóg een maatschappelijk doel aanbevelen, nl.: de gemeente Noordwijk.

Wij constateren immers dagelijks dat tientallen ambtenaren zich te voet verplaatsen van het gemeentehuis naar de dependance aan de Van de Mortelstraat en vice versa.
Hiermee gaan jaarlijks honderden kostbare uren verloren die ook ten dienste van de Noordwijkers hadden kunnen worden ingezet. Met de inzet van dienstfietsen, en het ook verplicht stellen deze te gebruiken, wordt veel tijd en geld bespaard.

Is uw college bereid dit wederom gratis advies van Lijst Salman Noordwijk aan te nemen?

Met vriendelijke groet,
Namens Lijst Salman Noordwijk;
Dennis Salman