Enthousiaste aftrap voor Lijst Salman Noordwijk 

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in De Beweegschool op woensdag 27 juni werden de geïnventariseerde wensen van de Noordwijkers in een concept verkiezingsprogramma gepresenteerd aan kandidaten van en geïnteresseerden in Lijst Salman Noordwijk. Lijst Salman Noordwijk vindt namelijk dat de Noordwijkers nu serieus genomen moeten worden. ‘Wat Lijst Salman Noordwijk met […]

Het einde van gas is pas het begin van de toekomst. Vervolg schriftelijke vragen ex artikel 38

Nederland is momenteel, om de hoofdeconoom van het CBS te citeren, het ‘vieste jongetje van de klas’. We bungelen onderaan de Europese ranglijsten voor onder meer duurzaam energieverbruik. In de brief van 3 april 2018 is het College van burgemeester en wethouders door ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en […]

Cursus Mui Zwemmen

De vrijwilligers van de Noordwijkse Reddingsbrigade krijgen van ons een dikke ! Óók in 2018 (in de maanden juni en juli) biedt de Noordwijkse Reddings Brigade de cursus Mui Zwemmen aan. De Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) zal onze jongeren de gevaren van onze Noordzee laten ervaren. Geef je direct op om ook […]

Beantwoording vragen ex artikel 38 – beschikbare gelden voor gasloos maken bestaande woningen

Bestaande woningen worden voorlopig niet gasloos gemaakt De gemeente Noordwijk heeft geen plan(nen) ingediend voor het programma Aardgasvrije wijken, waarin het rijk voor één plan per gemeente geld beschikbaar stelt om woonwijken tot circa 500 woningen van het aardgas af te halen. ‘Het is voor de gemeente Noordwijk niet haalbaar […]

EXTRA PARKEERPLEKKEN

Tijdens de ontwerpfase van het project ”Reconstructie Parallel Boulevard”  is een verlies van een 16 stuks parkeerplaatsen opgetreden langs op de Parallel Boulevard. Naar aanleiding hiervan is er een onderzoek “Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee” opgestart. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat de parkeerdruk in de wijk Het Oude […]