De begroting 2018 voor de Gemeente Noordwijk is door de gemeenteraad unaniem aangenomen op 2 november. Helaas zijn de moties ‘Geen gratis Strandpendel’ en ‘Prijsstelling dagkaarten parkeren’, alsmede het amendement ‘Geen OZB verhoging’ zoals door Lijst Salman Noordwijk ingediend verworpen.
Bijgaand de moties en het amendement zoals door de fractie van Lijst Salman Noordwijk ingediend.
Voor eventuele nadere toelichting kunt U contact opnemen met de fractie van Lijst Salman Noordwijk.