Noordwijk – Op 20 november jl. hebben de Hotels van Oranje hun principeverzoek voor de bouw van  2 torenhoge woonblokken ingetrokken, net op het moment dat het Platform Ons Noordwijk ongeveer 1000 handtekeningen kwam aanbieden aan waarnemend burgemeester Lokker, met het verzoek tot een raadgevend referendum over de omstreden bouwplannen.

Hoewel Lijst Salman Noordwijk initiatieven van particulieren en ondernemers die bijdragen aan de economische ontwikkeling van Noordwijk toejuicht, is raadslid Dennis Salman heel erg blij dat deze buitenproportionele plannen van tafel zijn. Salman: “De kaders zijn het bestemmingsplan en het ruimtelijk beleid, daarvan kan niet in één geval worden afgeweken. Gelijke monniken, gelijke kappen is het uitgangspunt. Daarbij moeten we de Noordwijkse maat niet uit het oog verliezen. Hoelang roepen we al dat we hier geen Scheveningse- of Zandvoortse toestanden willen?!”.

Tijdens een informatieavond van wijkvereniging het Oude Zeedorp op 20 november sprak raadslid Dennis Salman er grote schande van dat het college, en in het bijzonder de wethouders Van Ast (Puur Noordwijk) en De Lange (VVD) verantwoordelijk zijn voor de grote ongerustheid in Noordwijk. Dit geldt ook voor oud wethouder Ton van Rijnberk (Progressieve Combinatie).  Niet alleen is bijna 4 jaar door 2 opvolgende colleges, bestaande uit dezelfde politieke samenstelling, met de Hotels van Oranje opgetrokken in de planvorming, maar zijn er ook toezeggingen gedaan over o.a. te bouwen vierkante meters.

De inwoners van Noordwijk, maar zeer zeker ook de eigenaren van de Hotels van Oranje, zijn door het college van burgemeester en wethouders compleet op het verkeerde been gezet. Raadslid Dennis Salman: “Dit college zou gaan voor een bewonerscultuur, in plaats van een bestuurderscultuur. Nou, dat hebben we gezien. Dit handelen van burgemeester en wethouders mag niet zonder consequenties blijven!”