Noordwijk – De 21 vragen die gemeenteraadslid Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) aan burgemeester Lokker stelde over het politie-optreden van 12 augustus jl. op De Grent, zijn door de burgemeester afgedaan als een incident dat achter ons gelaten moet worden. Lokker geeft aan dat de berichtgeving van de politie onjuist was, maar wil niet spreken over ‘foutief’ of ‘schuld’.  In zijn beantwoording van de vragen geeft de burgemeester verder aan dat hij het handelen van de politie proportioneel vond en dat er geen imagoschade opgelopen is als gevolg van zijn handelen. Ook stelt Lokker dat hij de gemeenteraad tijdig en juist geïnformeerd heeft. Excuses aan de Noordwijkers worden niet aangeboden.

Op 12 augustus jl. verspreidde politie Hollands Midden het bericht dat de politie op linie moest om hulpverleners bij een slachtoffer van een aanrijding te laten komen en dat publiek hierbij voorwerpen zoals flessen naar de agenten gooiden. Uit onderzoek van Salman bleek, hierin o.a. gesteund door verklaringen van de Ambulancedienst Hollands Midden en de susploeg, dat dit niet juist was. Het politie-incident leidde er zelfs toe dat Dennis Salman uit de VVD fractie gezet werd, omdat het stellen van kritische vragen over de politie niet geoorloofd  is.

“Ik kan niet anders dan concluderen dat de burgemeester gaat voor de doofpot. Wel stellen dat de politieverklaring uit onjuiste informatie bestond, maar niet het boetekleed willen aantrekken, is een reactie die niet door de beugel kan. Daarbij bevat de brief wederom veel onjuiste informatie over het daadwerkelijk verloop van de gebeurtenissen die bewuste avond. De Noordwijkers  zijn eerst als asociaal uitgemaakt, en worden achteraf ook nog eens voor de gek gehouden. Dat is een heel kwalijke zaak, die wat mij betreft tot de bodem moet worden uitgezocht en waaraan zonodig ook consequenties moeten worden verbonden”, aldus Salman.

In de gemeenteraadsvergadering van 24 oktober a.s. zal Lijst Salman Noordwijk de gemeenteraad opnieuw verzoeken mee te gaan met zijn motie voor een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. De in de raad van september ingediende motie hierover, werd niet in stemming gebracht, omdat een ruime meerderheid van de raad eerst de beantwoording van de vragen door de burgemeester wilde afwachten. Salman: “Als de burgemeester zo overtuigd is van het gelijk van de politie, waarom wenst hij dan zelf geen onafhankelijk onderzoek?”