Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 38 – Gaswinning in Noordwij

Geacht College,

In recentelijke berichtgeving is te lezen dat de NAM de optie achter de hand wil houden om gas te winnen bij Noordwijk. Exploitanten zijn en blijven, aangemoedigd door het overheidsbeleid, bezig met het ontginnen van kleine velden.

In het verleden is een gasveld bij Noordwijk aangeboord. Hiervoor is een winningvergunning verleend. De locatie is inactief, maar voor hoelang (nog)?

Gezien de situatie in Groningen geeft dit, logischerwijs, veel onrust bij de Noordwijkers.

Extra alertheid is noodzakelijk nu de gaskraan in Groningen dicht moet.

Lijst Salman Noordwijk heeft daarom de volgende schriftelijke vragen voor het College van B&W:

1. Heeft U contact met de NAM over wat het precies betekent dat de NAM de optie ‘achter de hand’ zal houden? Wat was het antwoord van de NAM.

2. Indien er nog geen contact is geweest, wanneer gaat U alsnog contact leggen?

De NAM meldt dat de locaties inactief zijn ‘in afwachting van toekomstige ontwikkelingen’.

3. Heeft U informatie welke concrete toekomstige ontwikkelingen worden afgewacht door de NAM?

Onduidelijkheid en onzekerheid aangaande ontwikkelingen houden de gemoederen in Noordwijk terecht bezig.

4. Wat gaat U doen ter voorkoming van gaswinning in Noordwijk?

Namens de fractie van Lijst Salman Noordwijk