Met de uitslag van de verkiezingen van 19 maart jl. heeft Puur Noordwijk als grootste partij het initiatief genomen om een coalitie te vormen. Na een periode van overleg met alle partijen heeft dit geleid tot een Coalitie van vier partijen: Puur Noordwijk (8 zetels), Lijst Salman Noordwijk (4 zetels), PvdA/GroenLinks Noordwijk (2 zetels) en D66 Noordwijk (1 zetel). Lijst Salman Noordwijk is verheugd om deel te nemen aan deze Coalitiekoers om Noordwijk de komende vier jaar samen verder te brengen in het belang van alle Noordwijkers.

Noordwijkse Coalitie

Er is een team van vijf lokale in Noordwijk wonende (deeltijd)wethouders (totaal 3.8 fte) gevormd om de Noordwijkse doe-mee politiek te effectueren. Daarmee wordt over een periode van vier jaar een bezuiniging op de huidige bestuurskosten gerealiseerd van euro 100,000.

 • Gerben van Duin (Puur Noordwijk), portefeuille Financiën & Sport, tevens loco burgemeester, 1.0 fte
 • Hans Bakker (Puur Noordwijk), portefeuille Ruimte & Communicatie, 0.75 fte
 • Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk), portefeuille Maatschappij & Leefomgeving, 0.75 fte
 • Marie José Fles (PvdA-GroenLinks), portefeuille Zorg, Duurzaamheid & Cultuur, 0.75 fte
 • Pieter Jan Barnhoorn (D66), portefeuille Economie & Onderwijs, 0.55 fte

Coalitiekoers

De nieuwe Coalitie start in een lastige tijd. Ondanks positieve berichten zijn er hoge werkloosheidscijfers en is er groei van het aantal bijstandsgerechtigden en gebruikers van de voedselbank. Er zijn financiële zorgen bij ZZP-ers , MKB-ers en huiseigenaren. Om de komende jaren enerzijds problemen op te lossen en anderzijds kansen te benutten, is ambitie, vernieuwing en een open vizier nodig. Dit heeft geleid tot een Coalitiekoers die onder meer staat voor:

 • ondernemers (groot én klein) stimuleren nieuwe initiatieven te ontplooien en het Economisch Actieprogramma voortvarend op te pakken.
 • een zelfstandig Noordwijk dat regionaal samenwerkt mits dat meerwaarde oplevert (met zowel Katwijk als de Bollen4).
 • gedifferentieerde woningbouw voor alle doelgroepen waaronder 30% sociale woningbouw in de huursector, of in de koopsector onder voorwaarde dat de woningen langdurig behouden blijven voor de doelgroep.
 • behoud en versterking van de leefbaarheid en het unieke groene karakter van Noordwijk en bouwen volgens bestemmingsplannen.
 • een voortzetting van actief grondbeleid dat bij ontwikkeling van bouwlocaties in de afgelopen periode geld heeft opgeleverd. Geld dat het algemeen belang ten goede is gekomen en zal komen.
 • behoud van ons prachtige strand zonder uitbreiding van –permanente– commerciële activiteiten.
 • het stimuleren van deelname aan sport-, cultuur- en welzijnsactiviteiten met behoud van betaalbare tarieven.
 • behoud van een vrije horizon en onbelemmerd zicht op zee. Dus geen windmolens dicht bij de kust.
 • een duurzame leefomgeving en het streven dat Noordwijk in 2030 energie-neutraal is; de gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.
 • het stimuleren van eigen kracht en probleemoplossend vermogen, met extra aandacht voor de kwetsbare Noordwijkers.
 • het beperken van de gemeentelijke regelgeving voor inwoners en ondernemers.

Klik hier voor de volledige Coalitiekoers

Integriteit

In een speciale paragraaf besteedt de Coalitie aandacht aan integriteit, een onderwerp dat door alle partijen als belangrijk wordt gezien. Inzet is een eerlijke, deskundige en fatsoenlijke politiek, zonder eigenbelang.