Op 27 mei jl. heeft Lijst Salman Noordwijk de volgende vragen gesteld aan het college.

Op 29 mei a.s. vindt een zitting plaats bij de rechtbank inzake het langslepende conflict tussen uw college en familie Ligtvoet, Langevelderlaan 41. Als het aan uw college ligt moet familie Ligtvoet de woning per 13 juni a.s. verlaten waar ze al meer dan 30 jaar wonen., op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per week.

In de kern gaat het hierbij om een handhavingszaak tegen het hebben van een burgerwoning op dit perceel, terwijl familie Ligtvoet tot 2003 niet beter wist dan dat zij aan die voorwaarde voldeden. Volgens het bestemmingsplan is de woning een beheerderswoning. Inmiddels is onomstotelijk vast te komen staan is dat de woning thans volledig dienst doet als beheerderswoning behorende bij een minicamping.

Ondanks herhaalde verzoeken in de commissie, hebben wij tot nog toe onvoldoende inzicht gekregen in de problematiek.

Lijst Salman Noordwijk heeft daarom de volgende urgente schriftelijke vragen:

1. Schaamt u zich niet voor het feit dat u al jaren een familie het leven zo zuur maakt?

2. Schaamt u zich niet voor het feit dat betreffende familie naar zeggen al € 300.000,– juridische kosten heeft moeten maken in deze kwestie?

3. Schaamt u zich niet dat de Noordwijkers de juridische kosten die u maakt in dit dossier moeten ophoesten?

4. Vanuit welk belang heeft u in deze zaak gehandhaafd?

5. Waarom heeft u ondanks de voor familie Ligtvoet gunstige uitspraak van de Raad van State toch besloten de handhaving voort te zetten terwijl u nu heeft wat u wilde, namelijk een beheerderwoning?

6. In uw brief d.d. 15 januari jl. geeft u aan over de jaren 2010 tot 2012 bijna 50.000 euro juridische kosten te hebben gemaakt. Maar, hoeveel bedragen de totale kosten (inclusief ambtelijke kosten) in dit dossier vanaf 1999?

7. Uw college heeft op enig moment bemoeienis getoond met het taxeren van de woning. Vanuit welke rol heeft u dit gedaan? En, waarom –vanuit die rol- spreekt de waarnemend burgemeester in zijn brief van 6 december 2011 zelfs over bindende taxaties?

8. Van familie Ligtvoet hebben wij begrepen dat geen enkel lid van uw college ooit de moeite heeft genomen de locatie met eigen ogen te aanschouwen. Is dat juist? Zo nee, wanneer bent u ter plaatse geweest, wat heeft u aangetroffen?

9. Bent u nog steeds van mening dat uw college een bewonerscultuur uitstraalt, in plaats van een bestuurderscultuur?

10. En tenslotte: wilt u AL-STU-BLIEFT gehoor geven aan onze dringende oproep de zitting per omgaande af te blazen en met de familie Ligtvoet in onderhandeling te treden over een fatsoenlijke afhandeling van deze zaak?

Dennis Salman