Raadslid Dennis Salman heeft zich onlangs tot de Commissaris van de Koningin gewend, omdat hem tijdens de einddiscussie over het Grent-incident, door de commissievoorzitter de mond gesnoerd werd. Bij brief d.d. 27 november 2012 heeft Commissaris van de Koningin hierop geantwoord. De Commissaris stelt o.a. dat hij “het van belang acht dat de gemeenteraad van Noordwijk de commissievergadering op dit punt evalueert en duidelijke afspraken maakt voor de toekomst”. Ook stelt hij: “Het heeft mijns inziens de inhoudelijke bespreking van het agendapunt belemmerd en het beeld over het functioneren van het lokaal bestuur geen goed gedaan. Dat betreur ik”.

De volledige brief treft u hieronder aan.