Het strandseizoen zal binnenkort voor de deur staat. Zwemmen in zee is dan heerlijk, maar kan ook levensgevaarlijk zijn. De zee kan namelijk verraderlijk zijn. Voor de ongeoefende zwemmer is de zee zelfs altijd gevaarlijk.

Ieder jaar komt de Noordwijkse reddingsbrigade (NRB) vele keren in actie om mensen uit gevaarlijke situaties te redden. Door mensen uitleg te geven over de gevaren van de zee kunnen veel problemen worden voorkomen. Het voorkomen van verdrinkingsongevallen door voorlichting is een belangrijke taak voor de reddingsbrigade.

Een initiatief in 2016 van de zeer betrokken vrijwilligers van de Noordwijkse Reddingsbrigade en Lijst Salman Noordwijk om kinderen bekend te maken met de gevaren van de zee, het zogenaamde mui zwemmen, is in Noordwijk, maar ook in andere kustgemeenten actief beleid geworden. De Noordwijkse Reddingsbrigade heeft in 2016 met dit initiatief zelfs de vrijwilligersprijs gewonnen.

Een mui is een stroming die ontstaat tussen zandbanken die voor de kust liggen. Het terugtrekkende water slijt een ‘doorgang’ uit tussen de zandbank. Daartussen ontstaat dan een sterke stroming naar zee. Gevaarlijk dus, want je kunt niet tegen die stroom inzwemmen en eindigt dan een stuk verder op zee.

De cursus Mui Zwemmen van de Noordwijkse Reddingsbrigade is bedoeld om de bewustwording m.b.t de gevaren van de zee onder de kinderen te vergroten. Naast een stukje theorie, waarin meer wordt uitgelegd over stromingen, zandbanken, muien en andere gevaren van de zee,  gaan de kinderen onder begeleiding de zee in om de opgedane theorie in praktijk te brengen.

De cursus zou aan alle Noordwijkse scholieren in aanvulling op het zwemdiploma jaarlijks aangeboden moeten kunnen worden.

Met het oog op fusiegemeente Noordwijk, zou het fantastisch zijn als de cursus óók al aangeboden kan worden aan de scholieren groep 7 en 8 van de Basisscholen en in Noordwijkerhout en De Zilk.

Met extra aandacht, ondersteuning en subsidie van de gemeente Noordwijk én Noordwijkerhout moeten de vrijwilligers van de Noordwijkse Reddingsbrigade dan wel optimaal gefaciliteerd worden.

In de maand juni kan de Noordwijkse Reddingsbrigade onze kinderen dan ook hopelijk weer de gevaren van onze Noordzee laten ervaren.

Om u alvast goed voor te bereiden op het strandseizoen leest u hier de tips aangaande veiligheid voor ouders https://www.reddingsbrigadenoordwijk.nl/ouders/tips-veiligheid/.