Geacht college,

Zeer bedankt voor uw snelle beantwoording van onze vragen over de integriteit van wethouder Brekelmans (VVD).  Wel ongepast is het dat wanneer een raadslid vanuit zijn controlerende taak, nota bene naar aanleiding van een krantenartikel, volstrekt neutrale vragen stelt, u deze als suggestief ziet.

Zeer opmerkelijk is het dat u op de hoogte bent van het in ons bezit hebben van een dossier, verkregen via een Wob-verzoek, van de voormalig werkgever van wethouder Brekelmans, gemeente Lisse.

Nog opmerkelijker is het dat u klaarblijkelijk ook op de hoogte bent van de inhoud van het aan ons verstrekte dossier, dat overigens verre van compleet is.

Daarbij bevreemdt het ons nog meer omdat op het moment van indienen van het Wob-verzoek wethouder Brekelmans, voor zover wij hebben kunnen nagaan, niet meer officieel in functie was.

In reactie op uw antwoorden, het volgende:

U stelt dat bij u bekend was dat wethouder Brekelmans familiaire banden heeft met de in het krantenartikel genoemde vastgoedontwikkelaar, te weten ABC-vastgoed, maar ook nadrukkelijk dat geen relatie te leggen valt met het project Offem Zuid.  

http://www.noordwijk.nl/Smartsite.shtml?id=79735

Mogen wij u dan attenderen op het onderstaande en u de vraag stellen of u onze vragen nog steeds zo suggestief vindt?

http://www.abcmg.nl/corporaties-onderwijs-overheden-commercieel-vastgoed-bedrijven-zorg-multifunctionele-accommodaties/huisvestingsadviseur-commercieel-vastgoed/huisvestingsadviseur-woningen-en-appartementen-vleuterweide-utrecht

(ter toelichting: wethouder Brekelmans verstuurde mede namens marktpartijen een uitnodiging voor een excursie met de gemeenteraad van Noordwijk naar de wijk De Hoven in Utrecht. Dit in verband met de ontwikkeling van de nieuwe Noordwijkse wijk Offem-Zuid.  Bij de ontwikkeling van de wijk in Utrecht is -opmerkelijk- weer één van de ABC-bedrijven betrokken).

Met vriendelijke groet,
Namens Lijst Salman Noordwijk;

Dennis Salman