Noordwijk – Op 3 september jl. heeft Dennis Salman namens Lijst Salman Noordwijk vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de integriteit van VVD wethouder Brekelmans. Brekelmans was tot voor kort wethouder ruimtelijke ordening in Lisse en is dat nu in Noordwijk.

Geacht college,

In het Leidsch Dagblad van 3 september jl. wordt in een artikel over een groot bouwproject in Lisse gesteld dat wethouder Brekelmans, oud VVD wethouder van Lisse, familiaire banden heeft met de ontwikkelaar van dat project. Een project van bijna 100 miljoen euro, waarbij de integriteit van wethouder Brekelmans door bewoners in twijfel wordt getrokken.
Vooropgesteld dat wij niets willen suggereren, hebben wij hierover wel een paar vragen. Temeer onze gemeenteraad op 20 juni jl. van wethouder Brekelmans een uitnodiging ontving om in het kader van de ontwikkeling van Offem-Zuid een tweetal bouwprojecten in Utrecht te bekijken, die, naar zo ons nu gebleken is, ook (deels) ontwikkeld zijn door dezelfde ontwikkelaar als waarmee de wethouder familiaire banden zou hebben.

Lijst Salman Noordwijk heeft voor dit moment aan u de volgende vragen:
-Bent u het met ons eens dat wethouder Brekelmans met deze berichtgeving tenminste de schijn van belangenverstrengeling tegen zich heeft?
-Is de stelling dat wethouder Brekelmans familiaire banden zou hebben met desbetreffende vastgoedontwikkelaar juist?
-Zoja, was dit bij u al bekend?
-Is of zijn er tussen de bedoelde ontwikkelaar, wethouder Brekelmans en Offem-Zuid ook (een) relatie(s) te leggen?