Noordwijk – De uitkomst van het eindrapport ‘bestuurlijke toekomst’ is opmerkelijk: tegen de wens, zelfs tegen de besluiten van de gemeenteraden in wordt nu toch de optie herindeling bepleit. Hierdoor nieuwsgierig geworden, heeft Dennis Salman van Lijst Salman Noordwijk uitvoerig onderzoek verricht naar wat er zich achter de schermen afspeelt.

Het was voor Lijst Salman Noordwijk altijd al volstrekt duidelijk dat de, door de Commissaris van de Koning aangestelde waarnemend burgemeesters maar één gezamenlijk doel voor ogen hadden met het zich inzetten voor een zogenaamde ‘strategische samenwerking’: nl. fusie van de Bollen5 (Noordwijk, Noordwijkerhout, Teijlingen, Lisse en Hillegom), tot één Bollenstreekgemeente. Dat is in lijn met de publiek bekende wens van de Commissaris van de Koning, die je kunt zien als hun baas, maar zeker als de verantwoordelijke voor de carrière van een burgemeester in zijn algemeenheid.

Grote vraagtekens plaatst Lijst Salman Noordwijk bij het feit dat het rapport Blaauwberg geheel voorbij gegaan is aan de expliciete wens van Noordwijk om met kracht samen te werken met de Bollen6, dus inclusief Katwijk. Ook gaat het geheel voorbij aan de voorwaarde waaronder Noordwijkerhout zich in een later stadium alsnog gevoegd heeft bij de besprekingen. Die voorwaarde was: van fusie mag geen sprake zijn.

Salman stelt dat de colleges van Hillegom, Lisse en Teijlingen een geheel eigen koers aan het varen zijn, terwijl zij in hun persbericht bij het rapport  zeggen dat ‘de raden nu aan zet zijn’. Salman: Het lijkt er op dat zij zeer doelbewust zonder daarover gesproken te hebben in een openbare raadsvergadering af willen stevenen op een fusie, en ook Noordwijk en Noordwijkerhout willen dwingen zich te voegen bij het noordelijke ‘meerderheidsbesluit’. Hebben zij daarover al met elkaar de handen ineen geslagen? Zijn de gemeenteraadsleden hiervan wel op de hoogte?

Dennis Salman wijst op het belang voor de raden om het onderzoeksrapport met grote terughoudendheid te bezien. Het is voor 50% door de provincie gefinancierd en dat het aanstuurt op een fusie is daarom niet verrassend. Het rapport is alleen geschreven om de fusie blauwdruk kracht bij te zetten. Het kent inhoudelijk alleen als onderbouwing de mening van een handjevol ambtenaren per gemeente. Nergens gaat het over een mogelijk inhoudelijke noodzaak of de gigantische kosten en ambtelijke energie die in een dergelijke mega fusie gaan zitten. Een fusie zet de regio voor jaren in een slaapmodus. Noordwijk zou daarom in oktober haar rug recht moeten houden, en zich niet bij de neus laten nemen door zogenaamde compromissen, “strategische samenwerking” of hoe het ook zou heten, die enkel bedoeld zijn om Noordwijk in de tang te nemen, zodat over een paar jaar de fusie onvermijdelijk zal zijn, zonder dat daar inhoudelijk onze inwoners zich over hebben kunnen uitspreken.

Dennis Salman, tenslotte: “Mijn informatie bevestigt hoe achter de schermen het fusiespel gespeeld blijft worden door de Commissaris van de Koning via zijn waarnemers. De Noordwijkse en Noordwijkerhoutse gemeenteraden moeten daarom écht op hun tellen passen, want voor je het weet worden onze inwoners een fusie in gerommeld”.