Wij hebben al veel geschreven over de achtergrond van de bestuurlijke (raadsleden)conferentie zoals die op 14 februari gehouden is.
Hierbij de bevindingen van deze conferentie door Dennis Salman:

Allereerst: hoe kan het dat zo’n belangrijke bijeenkomst achter gesloten deuren plaatsvindt? Net als alle voorbesprekingen trouwens! En dan zegt de voorzitter van de Klankbordgroep (Leon Floor) let-ter-lijk tijdens de bijeenkomst: “Ik hoef geen overleg met de inwoners te hebben, want ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger!”. Het is mij duidelijk geworden dat bijna alle raadsleden er zo over denken, want zijn opmerking oogste applaus en mijn kritische opstelling tot onderbreking door de voorzitter (meneer Van Bochove van Bureau Blaauwberg die eerder een rapport schreef namens de gezamenlijke ondernemers met als conclusie: fusie!).

Men ging in afzonderlijke groepjes uiteen om te ‘stemmen ‘ over de verschillende voorgestelde afspraken. Je begrijpt dat ik op de tribune ben gaan zitten, want besluiten neem je in een openbare raadzaal en niet in achterafkamertjes.

Tijdens het plenaire deel nam van de bijna 100 raadsleden vrijwel niemand het woord. Het was vooral een optreden van de stuurgroep (de colleges), een dictaat werd opgelegd. Het was dan ook helemaal geen radenconferentie.Vanuit Noordwijk heeft behalve Erwin van der Aart en mijn persoon NIEMAND het woord gevoerd!!!

De slotverklaring die in stemming gebracht is in een hotel, niet in de diverse raadzalen, lag nota bene voor de conferentie al klaar.
Evenals de persberichten. Op de inhoud ervan hebben de raadsleden 0 invloed gehad, en in meerderheid ook niet willen hebben want anders had men zich tijdens de conferentie wel laten horen.

Men heeft i.i.g. besloten dat de stuurgroep (de colleges met de nep- burgemeesters) verder kunnen gaan op hun weg naar opschaling (dus uiteindelijk fusie) van de Duin- en Bollenstreek. 

Alle inwoners van de Duin- en Bollenstreek worden door hun colleges van B. en W. én daar blind achteraan-hobbelende raadsleden, zeker die van de landelijke partijen,  in één woord: gefopt!

De raadsleden moesten zich in meerderheid schamen. Diep schamen!