De Tweede Kamer besloot eind oktober 2017 voortaan altijd een hoorzitting te houden als er in een regio veel weerstand is tegen een voorgenomen gemeentelijke herindeling.
Op 31 januari 2018 diende de hoorzitting voor de voorgenomen fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout in het gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag.
Lijst Salman Noordwijk was aanwezig als toehoorder en toeschouwer.
Lijst Salman Noordwijk stemde zoals u weet tegen het besluit om niet in te stemmen met een referendum en tegen het besluit ‘holderdebolder’ te willen fuseren.
Lijst Salman Noordwijk heeft tegen gestemd omdat Lijst Salman Noordwijk zijn kiezers had beloofd zelfstandig te blijven.
Het is daarnaast ook vastgelegd in het Coalitieakkoord.
Lijst Salman Noordwijk vindt dat met zo’n belangrijk punt opnieuw mandaat van de kiezer moet worden gevraagd.
De hoorzitting is terug te kijken via onderstaande link.

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/diverse-wetsvoorstellen-tot-gemeentelijke-herindeling