Bijdragen aan een (H)eerlijk Noordwijk

Zoals iedere lokale politieke partij is ook Lijst Salman Noordwijk mede afhankelijk van donaties en giften om haar rol als volksvertegenwoordiger te kunnen uitvoeren. En iedere donatie is van harte welkom, zowel in geldelijke vorm als in het schenken van diensten en of producten. Lijst Salman Noordwijk staat voor haar uitgangspunten. Geen omkoping, achterkamertjes, gesjoemel en geldverkwisting, maar een (H)eerlijk Noordwijk! Wat wij willen is een degelijk bestuur van ons Noordwijk waarin Noordwijkers SAMEN wonen, werken en gewoon ondernemen. Als u ons wilt helpen om deze boodschap nog breder te verspreiden onder de Noordwijkers, stellen wij een bijdrage voor ons campagnebudget zeer op prijs. Het rekeningnummer van Lijst Salman Noordwijk is: NL57 INGB 000 91 569 58 t.n.v. Lijst Salman 14serce