Noordwijk – In antwoord op schriftelijke vragen van Lijst Salman Noordwijk hebben burgemeester en wethouders bevestigd dat de afgelopen jaren meer dan 100 nog niet gerealiseerde bouwvergunningen zijn ingetrokken. Daarmee worden veel bewoners en ondernemers onnodig gedupeerd. Maar het beleid van het college draagt in een aantal gevallen ook nog bij aan een verdere verpaupering van het dorp. En leidt hoe dan ook tot onnodig hoge kosten.

Noordwijkers de dupe                                                                                                       
Elke gemeente heeft de bevoegdheid om bouwvergunningen die niet zijn uitgevoerd na een bepaalde tijd in te trekken. Het gaat hier om een mogelijkheid van een gemeente, niet om een verplichting. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt van deze bevoegdheid vaak na slechts 2 jaar al gebruik. Veel bewoners en ondernemers die vaak na moeizame procedures en tegen hoge kosten eindelijk een bouwvergunning dachten te hebben, zijn van dit starre beleid de dupe en staan inmiddels weer met lege handen.

Lijst Salman Noordwijk verwondert zich erg over deze handelwijze. Het is logisch dat de Noordwijkers als gevolg van de economische crisis besluiten hun bouwwerkzaamheden even op te schorten tot betere tijden. Vaak kunnen ze ook niet anders omdat de bank de uitbreiding van het huis of bedrijf niet wil financieren. Straks moeten ze voor opnieuw voor veel geld (bouwleges) een nieuwe vergunning aanvragen, en daarbij is dit weer een voorbeeld van bureaucratie ten top.  Raadslid Dennis Salman pleit daarom in het belang van de Noordwijkers voor het stoppen met het intrekken van verleende bouwvergunningen.

Verpaupering
De gemeente Noordwijk wil graag dat het verpauperde terrein van Van de Putte aan de Parallelboulevard (tegenover het Jan Kroonsplein) eindelijk wordt bebouwd. De bouwvergunning voor dit project ‘Esplanade’ is na eindeloze procedures uiteindelijk in juli 2010 onherroepelijk geworden. Door burgemeester en wethouders is inmiddels echter bekend gemaakt dat de bouwvergunningen voor dit project Esplanade, maar ook voor Seapalace (Gat van Palace) is ingetrokken.                                    

Raadslid Dennis Salman: “Ook dit is een onbegrijpelijk beleid. Iedereen wil dat Van de Putte nu eindelijk eens gaat (slopen en) bouwen, maar vervolgens maakt wethouder Van Ast (PUUR NOORDWIJK) dit juist onmogelijk door de bouwvergunning in te trekken. De handelwijze van het college leidt hierdoor juist tot een verdere verpaupering van Noordwijk. Wethouder Van Ast  trekt zogenaamd ten strijde tegen zogenaamde ‘shameplekken’, maar met het intrekken van de bouwvergunningen bereikt hij juist dat een aantal locaties die veel Noordwijkers al vele jaren een doorn in het oog zijn, ik noem ze de ‘Van de Putte Puin Plekken’, nog vele jaren in stand blijven.”  

Enorme Kosten
                                                                                                                         
De intrekking van bouwvergunningen heeft volgens Lijst Salman Noordwijk alleen maar negatieve gevolgen. Dennis Salman hierover: “Het jaagt de burgers onnodig op dubbele kosten omdat ze opnieuw een bouwvergunning moeten aanvragen. Het leidt tot dubbel werk bij ambtenaren, waardoor we meer ambtenaren in dienst moeten houden dan noodzakelijk is. De gemeente moet een deel van de betaalde bouwleges terugbetalen. We voorkomen dat ‘shameplekken’ op korte termijn kunnen worden bebouwd. En de gemeente is veel geld kwijt aan alle juridische procedures vanwege de intrekking van al deze bouwvergunningen.”

Uit de door Lijst Salman Noordwijk opgevraagde gegevens blijkt dat alleen al de intrekking van de bouwvergunning voor het project ‘Seapalace’ heeft geleid tot een rekening van € 54.000,– van het advocatenkantoor Houthoff Buruma. De interne kosten van het ambtelijk apparaat en de komende procedure bij de Rechtbank en de Raad van State zullen mogelijk leiden tot een verdubbeling van dit bedrag. En dat voor slechts 1 ingetrokken bouwvergunning!   

Kortzichtig beleid                                                                                                            
Raadslid Dennis Salman is over de op zijn vragen beschikbaar gestelde informatie onthutst: “Dit beleid van wethouder Van Ast (en voormalig wethouder De Lange (VVD))  is slecht voor de Noordwijkse burgers en ondernemers, zorgt voor teveel ambtenaren en bureaucratie, leidt tot een langere instandhouding van de ‘shameplekken’ en kost ons handenvol gemeenschapsgeld. Ik schat dat de interne en externe kosten van dit ondoordachte beleid uiteindelijk ongeveer € 250.000,– zullen bedragen. Dat is ruim 4 % van de OZB die de gemeente Noordwijk van ons als burgers en ondernemers jaarlijks opeist. Een gigantisch bedrag, waarvoor de Noordwijkers weer moeten opdraaien! Daarom trek ik nu aan de bel. Dit kortzichtige beleid moet worden gestopt.”