Noordwijk – In antwoord op vragen van Lijst Salman Noordwijk heeft het college van Burgmeester en Wethouders van gemeente Noordwijk op 26 november jl. inzage gegeven in de juridische kosten die dit jaar gemaakt zijn. Hoewel de antwoorden vragen om nieuwe vragen, willen wij u deze brief van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk niet onthouden.

Juridische kosten B. en W. Noordwijk