Noordwijk – Vandaag heeft de fractie van Lijst Salman Noordwijk onderstaande vragen over de ontwikkeling van het zwembadgebied aan het college gesteld vanuit de grote bezorgdheid over de grote financiële risico’s die aan dit dossier kleven.

Geacht college,

Onze fractie is een voorstander van een zwembad voor onze inwoners. Máár wel een zwembad dat betaalbaar is en dat geen bodemloze put blijkt te zijn. Geen zwembad waarop de gemeente Noordwijk gaat leeglopen. En waarvoor de burger straks met hogere belastingen moet opdraaien. Volgens het College kan het zwembad betaald worden uit de opbrengst van de woningbouw op het terrein. Bouwbedrijf Heijmans moet hiervoor 31,5 miljoen aan de gemeente Noordwijk betalen.

In de raadsvergadering van 1 februari 2012 is door het College voorgesteld om in te stemmen met de definitieve gunning voor de bouw van het zwembad. Bij de gemeenteraad waren er vragen en twijfels over de overeenkomst met Heijmans.
Komt het geld er wel waarmee de bouw van het zwembad en de exploitatie voor 20 jaar kan worden betaald?

In antwoord op deze vragen stelde wethouder Van Ast (PUUR NOORDWIJK) blijkens het verslag nog heel nadrukkelijk:

“Er is een waterdicht contract met Heijmans waarin dit bedrijf zich verplicht om de gronden af te nemen voor 31,5 miljoen euro”.

In de raadsvergadering van 27 november 2013 heeft onze fractie mondelinge vragen gesteld aan het college over de recent ontvangen brief van Heijmans, waarin duidelijk wordt dat -zoals Lijst Salman Noordwijk al veel eerder voorzag- Heijmans onder de ontwikkeling van het zwembadgebied uit wil. Dit zou betekenen dat er een niet overzienbaar groot financieel risico op de Noordwijkers afkomt en Noordwijk het zwembad, en de exploitatie daarvan, niet meer ‘cadeau’ krijgt.

Wethouder Van Ast (PUUR NOORDWIJK) antwoordde namens het college op onze vraag ‘Bent u nog steeds van mening dat de contracten met Heijmans waterdicht zijn; met andere woorden dat gemeente Noordwijk geen enkel financieel risico loopt in dit project?”, het volgende:

“Ja, en desgewenst zal de rechter hier over oordelen. Het college ziet dat met veel vertrouwen tegemoet”.  

Op de nieuwssite van Bollenstreek Omroep (Bo) wordt diezelfde avond een bericht van de redactie geplaatst met o.a. de volgende zinsnede.

“.. Volgens wethouder Van Ast zijn de afspraken met de bouwer waterdicht…”

Op 28 november, een dag na de raadsvergadering, reageert wethouder Van Ast hierop met het volgende:

“Geachte redactie, het woord waterdicht is niet gebruikt. Het college heeft aangegeven dat de gemeente vertrouwen heeft in het contract en de afdwingbaarheid van de afspraken die daaruit voortvloeien”.

Lijst Salman Noordwijk heeft hierover de volgende vragen:


Uitspraak van wethouder Van Ast tijdens de Raad van 1 februari 2012

 1. Is er een advies of brief van door u ingeschakelde advocatenkantoren waarin zij duidelijk verklaren dat het contract met Heijmans ‘waterdicht’ is?
 2. Zo ja, kunt u ons deze adviezen verstrekken?
 3. Zo nee, is de term ‘waterdicht contract’ dan wellicht een eigen interpretatie van wethouder Van Ast om de gemeenteraad over de streep te trekken?

Reacties van wethouder Van Ast tijdens en na de Raad van 27 november 2013

 1. Is wethouder Van Ast van mening dat het woord ‘waterdicht’ is gebruikt tijdens zijn beantwoording van de mondelinge vragen?
 2. Waarom stelt wethouder Van Ast in zijn reactie op Bo zo nadrukkelijk dat het woord waterdicht niet is gebruikt?
 3. Waarom stelt wethouder Van Ast in zijn reactie op Bo nog slechts dat de gemeente Noordwijk vertrouwen heeft in het contract en vertrouwenin de afdwingbaarheid?

Risico’s en kosten voor de gemeente Noordwijk

 1. Kunt u ons openlijk, en dus niet in besloten of geheime raadsbijeenkomsten, concreet en volledig informeren over wat er precies gaande is tussen gemeente Noordwijk en Heijmans?
 2. Wat is, onderbouwd, de financiële schade voor gemeente Noordwijk indien Heijmans toch onder de overeenkomst met gemeente Noordwijk kan uitkomen?
 3. Hoeveel juridische- en advieskosten door derden heeft gemeente Noordwijk op dit dossier gemaakt en kunt u deze bedragen onderbouwen en specificeren per periode?
 4. Waren deze kosten voorzien in de begroting of exploitatie van het plan?
 5. In een heel laat stadium zijn de bezwaren van omwonenden en overige partijen ingetrokken. Is dit op initiatief van Heijmans of door de gemeente Noordwijk gebeurd, of wellicht spontaan?
 6. Zijn er door de gemeente kosten gemaakt of uitgaven gedaan om hiertoe te komen?
 7. Zo ja, hoeveel bedragen deze en waren deze kosten voorzien?

Iedere maand een feestje voor de wethouder

Inmiddels hebben wij stellig de indruk dat Heijmans van het contract af wil, het woord ‘waterdicht’ de wethouder blijkbaar niet meer uitkomt, de gemeente grote financiële risico’s loopt en dit project vele honderdduizenden euro’s kost aan advocaten en andere adviseurs. Desondanks lijkt er iedere maand voor wethouder Van Ast reden voor een feestje.
Afgelopen week weer, en nu met collega-wethouder Gerben van Duin (eveneens PUUR NOORDWIJK) in het kader van de aankoop van een score systeem.

 1. Gaat u tot de verkiezingen door met persmomenten, foto’s in de krant enz.?
 2. Wekt dit niet de schijn van één grote verkiezingsstunt voor een bepaalde wethouder of partij?
 3. Acht u het gezien de financiële risico’s die Noordwijk loopt in dit project en de onvoorziene enorme advieskosten wel gepast om door te gaan met het organiseren van dit soort feestelijke activiteiten?
 4. Lijst Salman Noordwijk stelt voor dat het College onmiddellijk stopt met het organiseren van feestjes en PR-momenten voor de wethouder totdat de 31,5 miljoen euro van Heijmans op de bankrekening van de gemeente Noordwijk staat. Dan pas is er reden voor feest. Deelt u onze mening?

  Met vriendelijke groet,
  namens Lijst Salman Noordwijk;

  Dennis Salman