Noordwijk – Onder grote en enthousiaste belangstelling van betrokken en bezorgde mede-Noordwijkers hebben Liberaal Noordwijk / Wat Noordwijk Wil (LN/WNW) op 19 november bij monde van voorzitter Gerard Heemskerk bekend gemaakt dat zij de komende gemeenteraadsverkiezingen samen ingaan onder de naam Lijst Salman Noordwijk. Het hart voor Noordwijk bindt de initiatiefnemers en heeft geleid tot het samengaan. Daarbij vinden beide partijen dat het beter is dat 2 in plaats van 3 lokale partijen meedoen aan de verkiezingen. Tot de verkiezingen zullen beide partijen apart blijven functioneren met Peter van Bockhove voor WNW/LN en Dennis Salman voor Lijst Salman Noordwijk in de gemeenteraad.

Eerder al maakte Dennis Salman bekend dat zijn partij mee zou doen aan de verkiezingen, om met een zo’n groot mogelijke gemeenteraadsfractie en dus een plaats in het college van Burgemeester en Wethouders, een betekenisvolle rol te kunnen spelen in het bereiken van een (h)eerlijk Noordwijk. “Zeker als het gaat om de eerlijkheid, transparantie en het stoppen van de enorme geldverspilling, valt er heel veel te winnen voor de Noordwijkers. De mensen zijn de zittende elite meer dan zat. Dat bleek ook bij de bijeenkomst waarbij aanwezigen met voorbeelden uit de praktijk duidelijk maakten dat zij het gemeentehuis als te opleggend ervaren en het vertrouwen in het gemeentebestuur kwijt zijn.
En, hoe durven de dames en heren politici dan in de raadzaal te roepen dat er sprake is van een bewonerscultuur; er is juist sprake van een dicterende bestuurders- en doofpottencultuur!”, aldus de door rechtvaardigheidsgevoel gedreven voorman Dennis Salman.

Tijdens de bijeenkomst werd een 3D-filmpje getoond waarin de warme stem van Paul van Gorcum uitleg geeft over de diepere betekenis van het logo; 2 Noordwijkers die samenkomen en elkaar de hand toereiken om vervolgens samen de letter S van saamhorigheid/samen vormen. Niet alleen symboliseert het logo het samengaan van de 2 partijen, maar toch vooral ook de samenwerking die de Noordwijkse politiek met de Noordwijkers zou moeten aangaan. Immers, de gemeente is er voor de burgers, en niet andersom.

De afgelopen weken is er al hard gewerkt aan een manifest waarin de Noordwijker en toch vooral ook een zelfstandig, betaalbaar en veilig Noordwijk centraal staan.

Het bestuur van Lijst Salman Noordwijk zal zich de komende weken richten op het opstellen van een kandidatenlijst die verrassende kandidaten zal kennen.