Dennis Salman: “College en gemeenteraad moeten NU openheid geven aan Noordwijkers

over mogelijk debacle van 31,5 miljoen euro”.

Noordwijk – Door wethouder Van Ast (PUUR NOORDWIJK) is de gemeenteraad steeds voorgehouden dat Noordwijk het zwembad Binnenzee, inclusief 20 jaar exploitatie, van ontwikkelaar Heijmans cadeau zou krijgen. In ruil daarvoor, en tegen betaling van 31,5 miljoen euro aan de gemeente, mocht Heijmans kolossale dure woningbouw realiseren in het projectgebied. Om reden van deze kolossale dure nieuwbouw, en het feit dat raadslid Dennis Salman ook toen al twijfelde aan de waterdichtheid van de contracten met Heijmans, heeft Lijst Salman Noordwijk niet met de plannen ingestemd. Hierbij merken wij nadrukkelijk op dat Lijst Salman Noordwijk wel een voorstander is van een zwembad voor onze inwoners, maar dat de betaalbaarheid ervan dan wél gegarandeerd moet zijn.

Naar nu blijkt uit een recente brief van Heijmans, en de beantwoording van diverse vragen van Lijst Salman Noordwijk over dit onderwerp, moeten wij constateren dat de ontvangst van de 31,5 miljoen euro van Heijmans, allerminst zeker is. En dat terwijl het college, bij monde van wethouder Van Ast de gemeenteraad steeds voorhield dat er een waterdicht contract was.

Inmiddels ontwijkt wethouder Van Ast het woord waterdicht in zijn beantwoordingen, maar draagt hij nog steeds in het openbaar uit dat het ‘allemaal wel goed komt’ en verzwijgt daarmee dus voor de Noordwijkers dat zij mogelijk geconfronteerd worden met een debacle van 31,5 miljoen euro.

Lijst Salman Noordwijk heeft haar bevindingen, ofwel ‘de échte feiten’, verwoord in bijgaande brief aan het college van burgemeester en wethouders en roept het college op om onmiddellijk open en transparant naar de Noordwijkers te worden. Het tweede dringende verzoek aan burgemeester en wethouders luidt om direct te stoppen met het organiseren van PR feestjes rondom het zwembad totdat de 31,5 miljoen euro is ontvangen.

Noot aan de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Salman, 06-26022994

140122 brief aan college inz Bloemenzee de echte feiten

140109 brief college antw art 46 vragen LSN inzake zwembadgebied