Met belangstelling hoorde ik wat de heer J.P. Lokker, waarnemend burgemeester  van Noordwijk, tijdens een presentatie van de Duin- en Bollenstreek app op 12 maart heeft gezegd.

Eén, dat het gaat om samenwerking; vroeger vond de heer Lokker namelijk samenwerking niet voldoende, er moest fusie komen.

Twee, dat “elk stukje van de regio” een “parel” is.
Ook hier: kennelijk kunnen de stukjes inmiddels zichzelf blijven. En wie vaker met de heer Lokker te maken had, herkent de zoete complimenten die hij altijd graag om zich heen strooide.

Drie, eigenlijk het belangrijkst. De heer Lokker vindt dat politiek “binnenskamers” moet worden bedreven. Dat hij dat zou vinden, heb ik altijd al gedacht; want het is wat hij steeds in praktijk bracht. Dat hij het openlijk zou zeggen, had ik echter helemaal niet verwacht. Want het is, en ik had gedacht dat hij nog wel zou weten dat het zo is, een elementair beginsel van ons bestel dat politiek openlijk en zichtbaar zal worden gevoerd; transparant en controleerbaar.

Zijn verbluffende uitspraak dat volgens de heer Lokker politiek zich in achterkamertjes moet afspelen, kan worden gezien als een verspreking van jewelste; maar inderdaad: het is wel zo eerlijk.

Hopelijk zal hij ook kunnen begrijpen dat anderen in dit land liever openheid en democratie hebben; vooral als het gaat om ingrijpende kwesties als fusie en/of samenwerking.