Onderstaande vragen zijn vandaag ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk en spreken voor zich:
WAARNEMEND burgemeester Lokker staat niet boven de partijen!

Geachte college,
Geachte burgemeester,

In de Telegraaf van 9 oktober 2013 wordt wnd. burgemeester Lokker geciteerd over de nieuwbouwplannen van de Hotels van Oranje:Burgemeester Jan Pieter Lokker sprak zich voor het eerst uit als voorstander van het nieuwe plan:
“Het is een fantastisch plan dat past bij Noordwijk. We moeten niet iedere ontwikkeling willen stopzetten, anders zal hier net als in andere badplaatsen de neergang inzetten”.
 
 
Lijst Salman Noordwijk is van mening dat een burgemeester boven de partijen dient te staan en zich van politieke uitspraken moet onthouden, zeker ook als de gemeenteraad betreffende plannen nog moet beoordelen; en deze ook nog eens zó gevoelig liggen.Daarnaast dient, naar de mening van Lijst Salman Noordwijk, een burgemeester de algemene belangen van de inwoners te behartigen.In dat verband hebben wij de volgende vragen aan u:

 1. Waarom heeft u deze politieke uitspraken in De Telegraaf, nota bene vooruitlopend op de politieke besluitvorming, gedaan?

2. Heeft u de journalist ook medegedeeld dat het plan toch vooral de bouw van 100 koopappartementen in het TOP-segement betreft en is de journalist dit vergeten op te schrijven?

3. Heeft u aan de journalist ook nog eens duidelijk gemaakt dat u niet meer dan een waarnemend burgemeester bent, aangesteld om een mogelijke fusie te begeleiden, en dat alleen; en dat u zich daarom des te meer in andere gemeentelijke politieke kwesties terughoudend dient op te stellen?

4. Welk algemeen belang heeft u in het gesprek met de journalist willen dienen?

5. Deelt u onze opvatting dat een burgemeester, die boven de partijen dient te staan, zich van dergelijke politiek inhoudelijke uitspraken dient te onthouden; en dat uw uitspraken dus zeer ongepast waren?Wij verzoeken u vriendelijk deze vragen vóór de eerstvolgende raadsvergadering te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,Dennis Salman
Lijst Salman Noordwijk