Op 31 oktober 2012 heeft Lijst Salman Noordwijk onderstaande schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. De vragen gaan over de inzet van ‘bikers’ als toezichthouders.

Geacht college,

Sinds begin oktober heeft  Noordwijk voor een proefperiode van een jaar toezichthouders op de fiets ingezet.

In uw persbericht van 3 oktober jl. schrijft u hierover het volgende:

“Zij gaan aan het werk in periodes en bij evenementen waarop de gemeente dat effectief vindt. De nadruk zal liggen op de uitgaansavonden, vrijdag- en zaterdagavond, van 23.00 tot 3.30 uur. Dan concentreert hun werkgebied zich op de aan- en afvoerroutes naar en van het uitgaansgebied. Routes die nogal eens met vandalisme worden geconfronteerd. De bikers zijn professionals die worden ingehuurd van het gespecialiseerde bedrijf G4S”.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

-Wanneer en op welke wijze heeft u de wijkverenigingen, NOV, politie, horeca en suswacht geïnformeerd over de inzet van de ‘bikers’?

-Hoe luidt de precieze taakomschrijving die u aan de ‘bikers’ heeft meegegeven?

-Hoe wordt de inzet van de ‘bikers’ bepaald?

-Hoe verhoudt de positie van de ‘bikers’ zich ten opzichte van de positie van de politie, gemeentelijke handhavers en de suswacht?

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dennis Salman