In de raadsvergadering van hedenavond heb ik onderstaande motie ingebracht voor het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar het politie-incident op De Grent in Noordwijk van 12 augustus jl.  Aangezien helaas geen meerderheid verkregen kon worden (alleen raadslid Van der Aart van Puur Noordwijk zou de motie steunen), en men eerst de beantwoording door de burgemeester van mijn eerder ingediende schriftelijke vragen over de pijnlijke kwestie wilde afwachten, heb ik besloten de motie ‘boven de markt te houden’. Dat wil zeggen dat ik afhankelijk van de beantwoording van mijn vragen, die volgende week wordt verwacht, de motie al dan niet aangepast, mogelijk opnieuw zal agenderen voor de gemeenteraad van oktober.

120926 Motie onafhankelijk onderzoek politie definitief