Lijst Salman Noordwijk zal morgen in de raadsvergadering met een motie van afkeuring richting het college van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk komen. De raad wordt hiermee verzocht zijn afkeuring uit te spreken over het handelen van het college in de kwestie rondom de plannen van de Hotels van Oranje.  Bij de vaststelling van de agenda zullen wij de motie agenderen.

De strekking van de motie is tweeledig:

-Gewekt vertrouwen richting de Hotels van Oranje;
-De grote maatschappelijke onrust die onder de Noordwijkers is ontstaan.