Spoedige realisering semipermanente (starters)woningen op locatie Bronsgeest in Noordwijk

Een meerderheid van de gemeenteraad van Noordwijk heeft op 25 januari 2018 de motie van D66, Lijst Salman Noordwijk, Puur Noordwijk en PVDA-GL hiertoe aangenomen. Hier gaat de Noordwijkse Woningstichting (NWS) graag mee aan de slag. De NWS heeft een aantrekkelijk plan voor compacte, verplaatsbare en duurzame woningen voor verschillende […]

GDC De Zeester, Kinderboerderij ’t Schaapsherdertje

GDC De Zeester, Kinderboerderij ’t Schaapsherdertje en Noordwijks Nieuwjaarsconcert ontvangen bijdrage uit het Meerlandenfonds uit handen van wethouder Dennis Salman. Op donderdag 7 december hebben 112 goede doelen en verenigingen in de Witte Kerk in Nieuw-Vennep een bijdrage ontvangen uit het Meerlandenfonds. Ook in 2017 heeft Meerlanden een bedrag van […]

Antwoord art 38 vragen Compensatie verloren gegane hotelkamers

De fractie van Lijst Salman Noordwijk heeft ingevolge artikel 38 van het reglemant van orde In het kader van het raadsvoorstel ‘vaststelling ontwerp bestemmingsplan Residence Opduin’ de volgende vraag gesteld. Vraag:. Welke afspraken zijn gemaakt met projecten van soortgelijke strekking in Noordw/ijk? Doelende op verloren gegane iiotelkamers en compensade in nieuwbouwplannen? Antwoord: >> […]