Schriftelijke vragen ex artikel 38 verloren gegane hotelkamers

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 38 – voormalig hotel Opduin   Geacht College, Lezende in de kanttekeningen/risicofactoren mbt hotel Opduin dat: ”Tevens zal in de anterieure overeenkomst een inspanningsverplichting voor de initiatiefnemer worden opgenomen om er voor te zorgen dat de verloren gegane hotelkamers met betrekking tot het onderhavige project worden […]

Waarom wil men fusie forceren?

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298 2202 AG NOORDWIJK cc. de kiesgerechtigde inwoners van Noordwijk de Referendumcommissie Noordwijk de provincie Zuid-Holland het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en haar minister Inleidend verzoek tot raadgevend referendum Geacht College van Burgemeester en Wethouders, geachte leden […]