Op 23 augustus jl. hebben wij de volgende vragen aan Burgemeester en Wethouders van Noordwijk gesteld:

Geacht college,

N.a.v. het faillissement van Azero; het bedrijf dat de evenementen- en reclameborden in Noordwijk plaatste, hebben wij u schriftelijke vragen gesteld, waarbij wij o.a. hebben gevraagd naar inzage in het contract met de rechtsvoorganger van dit bedrijf, G&D Promotions BV te Wormerveer. Dit contract is door het college getekend op 22 juli 2005.

In artikel 12 van deze overeenkomst lezen wij dat door u een intermediaire rol in het leven is geroepen.

Lijst Salman Noordwijk heeft hierover dan ook de volgende vragen:

Wanneer en in welke media heeft u een advertentie voor werving van een intermediair geplaatst?

Hoeveel sollicitanten waren er?

Wanneer hebben de sollicitatiegesprekken geweest?

Door wie zijn de sollicitatiegesprekken gevoerd?

Kunt u ons de periodieke rapportages overleggen die door de intermediair aangeleverd zijn, waarin ten minste zijn taakuitvoering wordt verantwoord op het gebied van:

a)    De begeleiding m.b.t. het tot stand komen van de overeenkomst en toekomstige wijzigingen, uitbreidingen en verlenging daarvan;
b)    Toezicht op de juiste uitvoering van de overeenkomst en het rapporteren van afwijkingen hiervan;
c)    Het functioneren als eerste aanspreekpunt bij voordoende ontwikkelingen, aanvullende wensen en eventuele geschilpunten;
d)    Informatiefunctie m.b.t. lokale benutters en lokale potentiële benutters van de borden;
e)    Het handhaven van een hoogwaardig straatbeeld door de verschijning en uitstraling, en het verwijderen van illegaal geplaatste reclame uitingen;
f)     De reactiesnelheid voor plaatsing na de eerste aanvraag, reactiesnelheid bij geconstateerde nalatigheden in de handhaving;
g)    Het handhaven van de voorrangsregeling cultureel/maatschappelijk/gemeentelijk.

Welke financiële vergoeding heeft deze intermediair hiervoor in de periode 2005 tot heden gekregen?

Wanneer bent u door deze functionaris in kennis gesteld van het naderend faillissement?

Staan er nog meer onzichtbare werknemers bij gemeente Noordwijk op de loonlijst waar wij als gemeenteraad geen weet van hebben?

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens Lijst Salman Noordwijk;
Dennis Salman