Noordwijk, 16 maart 2014

Betreft: schriftelijke spoedvragen ex. art. 46 inz. uw onrechtmatig handelen en recente uitspraak van de rechtbank daarover

Geacht college,

Wij zijn heden geconfronteerd met een uitspraak van de rechtbank te Den Haag van eind februari jl. inzake een jarenlange strijd tussen u en een Noordwijkse ingezetene.

De uitspraak houdt in dat u onrechtmatig gehandeld heeft en dat u € 400.000 euro (vierhonderdduizendeuro!) schadeloosstelling moet betalen. Daarnaast zijn er bijkomende kosten die u moet vergoeden.

Deze informatie is inmiddels ruim 3 weken bij u bekend en tot onze grote verbijstering niet met onze gemeenteraad en de inwoners gedeeld.

Lijst Salman Noordwjjk heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom heeft u het nagelaten openheid van zaken in deze kwestie te geven waarin de Noordwijkse belastingbetaler misschien wel bijna € 500.000,– (vijfhonderdduizendeuro) moet ophoesten?

2. Naast deze schadeloosstelling zult u ook nog rente moeten betalen. Welk bedrag is dat precies?

3. Kunt u de gemeenteraad en de Noordwijkers per omgaande in kennis stellen van de gerechtelijke uitspraak in deze?

4. Wilt u tevens in de openbaarheid aangeven wat de totale kosten van juridische bijstand voor gemeente Noordwijk in deze zaak zijn geweest?

Wij zouden een antwoord per omgaande zeer op prijs stellen.

Met vriendelijke groet,

Dennis Salman