Noordwijk – Dennis Salman heeft op 4 februari jl. schriftelijke vragen ingediend bij burgemeester en wethouders over het bij de provincie Zuid-Holland verhalen van de door gemeente Noordwijk  gemaakte kosten voor de RijnGouweLijn. Zie onderstaand:

Geacht college,

De provincie Zuid- Holland heeft vorige week tot vreugde van de Lijst Salman Noordwijk definitief een einde gemaakt aan de omstreden RijnGouweLijn, een lightrailverbinding tussen Gouda en Noordwijk.

Onze vragen aan het college hierover zijn de volgende:

Wat heeft dit project van de provincie Zuid-Holland de gemeente Noordwijk in totaliteit gekost, en kunt u dit over de verschillende jaren per onderdeel specificeren?

De RijnGouweLijn was een typisch voorbeeld van wat een hogere overheid, in dit geval de provincie, aan onze gemeente heeft willen opdringen.

Deelt u onze mening dat wij de door de gemeente Noordwijk gemaakte kosten voor de RijnGouweLijn bij de provincie zouden moeten verhalen;

en/of,

is gemeente Noordwijk tegen dit soort praktijken verzekerd?

Uw antwoord zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens Lijst Salman Noordwijk;

Dennis Salman