Geachte heer Lokker,

In een open brief hebt u me uitgenodigd voor een open gesprek maar in besloten gezelschap.

U geeft als reden dat vorige week het aanzien van Noordwijk en politiek is geschaad, dat uw aanzien is geschaad en dat mijn aanzien is geschaad. Een zwarte dag voor Noordwijk!

Ik deel uw weergave van de situatie niet helemaal. Uw aanzien is geschaad doordat onjuiste declaraties tevoorschijn kwamen. Hoewel u me hebt aangevallen alsof ik degene was die zich had misdragen, geloof ik dat daardoor niet zozeer mijn aanzien is geschaad, als wel het uwe. En voor de onverwachte belangstelling van een krant voor de zaak geldt ook, dat niet zozeer het aanzien van dorp en politiek, maar eerder dat van u de schade moest lijden.

Eigenlijk was het in de eerste plaats een zwarte dag voor u.

Het probleem waarvoor een persoonlijk gesprek tussen u en mij de oplossing zou moeten zijn, zie ik dus niet als u. En al zag ik het probleem, dan nog zou ik een persoonlijk gesprek niet als oplossing zien.

In de gemeentelijke verhoudingen hebben we meerdere kanalen voor gedachtenwisseling en discussie. Het lijkt me dat we daar genoeg aan hebben, mits we ze echt willen gebruiken.

De bestaande kanalen hebben ook een heel belangrijke eigenschap: ze zijn open; helemaal open. Ik vind dat iedereen moet kunnen weten wat u en ik met elkaar bespreken. Dat geldt niet minder als het tussen u en mij een beetje moeilijk gaat, maar dat geldt juist des te meer als het tussen u en mij wat moeilijk gaat.

En ik wil ontkennen dat het tussen u en mij erg moeilijk zou zijn. Ik doe gewoon mijn werk als raadslid, en het is mijn taak om het bestuur na te lopen. Het behoort dan ook tot de aard van mijn taak dat ik bij het bestuur gebreken blootleg. Het lijkt nogal overdreven om wat ik als het gewone politieke proces zou willen zien, opeens een zwarte dag te noemen.

Ik zie geen reden voor speciaal contact; ik zie speciaal contact niet als oplossing.

En u, hebt u eigenlijk wel een oplossing willen bieden? Waarom gaf u al die ruchtbaarheid aan uw vertrouwelijke uitnodiging? Het is behoorlijk tegenstrijdig.

Ik wil u best ontmoeten, maar toch liever op de plek die er voor is bestemd: de raadszaal. En zo, dat iedereen kan meekijken en meeluisteren.

Wat u van plan was te zeggen tijdens die vertrouwelijke ontmoeting, ik verneem het graag; sámen met de andere Noordwijkers.

Met vriendelijke groet,
Dennis Salman
raadslid namens Lijst Salman Noordwijk van de gemeente Noordwijk