Lijst Salman Noordwijk

Lijst Salman Noordwijk staat voor een eerlijk en heerlijk Noordwijk, zonder achterkamers, gesjoemel en geldverkwisting. Wat wij wel willen is een degelijk bestuur van ons Noordwijk waarin Noordwijkers SAMEN wonen, werken en gewoon ondernemen.

Dat betekent niet dat een elite via netwerken de zeggenschap krijgt. Dat betekent wel dat wij van alle Noordwijkers die namens ons deelnemen aan de raad en commissie verwachten dat zij hun taak als vertegenwoordiger van de Noordwijker vervullen. Dat betekent ook dat de raadsleden zich ertoe verplichten actief de bewoners te raadplegen over raadsbesluiten die hen aangaan. Open oren en ogen zijn alleen nuttig wanneer deze op een integere manier worden aangewend en niet om belangen van subgroepen te behartigen.

Het gemeentebestuur moet zich alleen bemoeien met zaken die niet door de bewoners zelf kunnen worden opgelost. De taken die de gemeente uitvoert moeten goed en objectief gebeuren. Dat betekent: minder taken en betere dienstverlening aan de burger.
Na een fantastische uitslag van de verkiezingen op 19 maart 2014 neemt Lijst Salman Noordwijk deel aan de coalitie met 3 gemeenteraadszetels en 1 wethouder.