Noordwijk – Op 26 november 2012 heeft Lijst Salman Noordwijk onderstaande schriftelijke vragen ingediend bij Burgemeester en Wethouders over de openbare parkeerplaatsen die naar onze mening verloren gaan bij realisatie van het plan Burgland aan de Parallelboulevard / Nicolaas Barnhoornweg.

Geacht college,

Op 21 november jl. heeft Lijst Salman Noordwijk schriftelijke vragen ex art. 46 RVO ingediend betreffende de verkoop van gemeentegrond aan projectontwikkelaar Burgland. Dit naar aanleiding van uw persbericht over de tervisielegging van dit plan aan de Nic. Barnhoornweg/Parallelboulevard per 22 november 2012. In ditzelfde persbericht stelt wethouder De Lange namens het college:

“De toekomstige bewoners kunnen hun auto’s kwijt in de parkeergarage. Daarnaast zijn er in de garage nog acht openbare plaatsen. Samen met de negen parkeerplaatsen die op straat beschikbaar zijn blijft de parkeercapaciteit in het gebied gelijk aan de huidige situatie”.

Volgens Lijst Salman Noordwijk gaan met de realisatie van het plan van Burgland aan de Parallelboulevard/ Nic. Barnhoornweg wel degelijk bereikbare en ‘betaalbare’, of met een gemeentelijke parkeervergunning te gebruiken, openbare parkeerplaatsen verloren. Mede ook met het oog op het nieuwe parkeerbeleid in wording, heeft Lijst Salman Noordwijk de volgende vragen aan het college:

-Hoeveel openbare parkeerplaatsen (exacte aantallen!) zijn er thans in het gebied waar het plan Burgland gerealiseerd moet worden?

-In vervolg op de vorige vraag: waar bevinden deze openbare parkeerplaatsen zich precies, en kunt u dat aangeven op een plattegrond van het gebied?

-Hoeveel openbare parkeerplaatsen (exacte aantallen!) zijn er ná realisatie van het plan Burgland  in betreffend gebied?

-In vervolg op de vorige vraag : waar bevinden deze openbare parkeerplaatsen zich precies, en kunt u dat aangeven op een plattegrond van het gebied?

-Vindt u het uit te leggen als omwonenden van het plan Burgland straks wellicht gedwongen worden een parkeerplaats te huren of te kopen in de parkeergarage, terwijl zij nu met een gemeentelijke vergunning van de openbare parkeerplaatsen op straat gebruik kunnen maken?

-In vervolg op de vorige vraag: wat is uw motivatie daarvan?

Wij kijken uit naar uw schriftelijke beantwoording van onze vragen. Gezien de termijn van de tervisielegging, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend, onze vragen binnen de afgesproken termijn van 6 weken te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens Lijst Salman Noordwijk;

Dennis Salman