Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 oktober jl. heeft LSN opnieuw gepoogd de gemeenteraad te bewegen een onafhankelijk onderzoek in te stellen met betrekking tot het politie-optreden op en na 12 augustus (zie Politie-Incident De Grent).
241012 onderzoek politieincident web

Steun werd slechts verkregen van Erwin van der Aart (Puur Noordwijk) en Peter Beuk (JES). De overige 15 aanwezige raadsleden namen genoegen met de onvolledige en onjuiste antwoorden van de burgemeester, om daarover in november nog eens een keer ‘voor de show’ met elkaar van gedachten te wisselen. De VVD en het CDA spanden de kroon. Zij hielden tijdens de discussie de kaken stijf op elkaar, om vervolgens alleen maar te roepen dat zij met de doofpot toch echt niet bekend zijn. Eerder werd Dennis Salman uit de VVD fractie gegooid omdat hij kritische vragen over de politie in verkiezingstijd stelde.

Aangezien de juridische middelen voor LSN uitgeput zijn, heeft Dennis Salman na het in stemming brengen van de onderzoeksmotie, een motie van wantrouwen moeten indienen tegen burgemeester Lokker. Hij is verantwoordelijk voor de politie en gaat ook over integriteit. Kernpunt van de motie was dat burgemeester Lokker niet wenst mee te werken aan het herstellen van het vertrouwen in de politie, dat door eigen handelen ernstig beschadigd is.
241012 motie van wantrouwen burgemeester web

Wij hebben dan weliswaar niet de steun van de gemeenteraad gekregen, maar wél van ontzettend veel  Noordwijkers, en zijn daarvoor heel veel dank verschuldigd!
En: het is allemaal niet voor niks geweest: als LSN geen kritische vragen aan de burgemeester had gesteld, was nooit vastgesteld dat de informatie van de politie niet deugde!

LSN gaat door met het strijden voor een (h)eerlijk Noordwijk!