Noordwijk – De gemeenteraad van Noordwijk heeft onze motie van afkeuring tegen het college inzake de kwestie rondom de Hotels van Oranje in ruime meerderheid verworpen. Alleen Liberaal Noordwijk/Wat Noordwijk Wil steunde de motie. De overige partijen in de gemeenteraad, inclusief Puur Noordwijk, die vooraf de nodige stampij maakte over de Hotelplannen, spraken daarmee impliciet hun goedkeuring uit voor het handelen van het college van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk in dit dossier.

Staande de vergadering kwamen Burgemeester en Wethouders met o.a. het verslag van de oktobercommissie op de proppen, waarin alle door Dennis Salman uitgesproken teksten geel gearceerd waren. In deze vergadering heeft raadslid Salman zich vooral uitgesproken over de traagheid van handelen van het college, en het feit dat het college niet consequent met principeverzoeken omgaat. Inhoudelijk, dus over het bouwplan zelf, heeft Lijst Salman Noordwijk zich in deze vergadering NIET uitgesproken. Het college heeft hiermee de aandacht willen afleiden, en raadslid Salman willen beschadigen.