Geachte redactie,

Met grote verbazing heb ik kennis genomen van de inhoud van het persbericht van het college ‘aantijgingen Salman weer onjuist’ van hedenmiddag.
Een bericht dat overigens wel naar u als pers, maar niet aan de raad gestuurd is.

Kort wil ik reageren:

1. Op zondag 16 maart werd ik in kennis gesteld van de uitspraak van de rechtbank d.d. 26 februari;

2. Diezelfde dag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college vanwege de belangwekkende zaak, de hoge vergoeding die Noordwijk moet betalen en het feit dat de gemeenteraad in het geheel niet geïnformeerd is over de kwestie. Een en ander geheel in lijn met mijn controlerende taak als raadslid;

3. Op maandagmorgen word ik rond 11.00 uur gebeld vanaf het gemeentehuis namens het college met de vraag: “Om welke zaak gaat dit eigenlijk?”.

Dat het college nu roept dat de uitspraak openbaar is, is op zich waar. Hij is echter tot op de dag van vandaag niet vindbaar op de website www.rechtspraak.nl, zoals u zelf kunt controleren. En dan was daar nog dat opmerkelijke telefoontje van het college waarover ik onder 3 sprak. Zo openbaar was de uitspraak dus ook niet voor het college van burgemeester en wethouders!

Dat het college zo gemakkelijk terugverwijst naar de vorige collegeperiode is onbegrijpelijk. Het college kende bijna dezelfde samenstelling en een bestuurder is politiek altijd verantwoordelijk voor het gedrag van zijn voorgangers.

Bijgaand treft u de uitspraak van de rechter aan. Zoals u kunt lezen is de gemeente veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 400.000,– (plus kosten en rente), en ziet u ook dat de gemeente in de zaak niet vertegenwoordigd is geweest door haar verzekeraar. Daarnaast is het nog maar de vraag of je je in Nederland tegen een onrechtmatige daad kunt verzekeren. Over deze onrechtmatige daad is de gemeenteraad NOOIT geïnformeerd.

vonnis26022014 De Branding

Ik zou het zeer op prijs stellen als u het bovenstaande als wederhoor zou willen gebruiken in uw media-uitingen.

En, mocht u nog willen weten hoe het ook alweer zat met de taken / rol van een raadslid:
http://www.actieprogrammalokaalbestuur.nl/book/export/html/1680

Met vriendelijke groet,

Dennis Salman
06-26022994